Office

  NAME POSITION OFFICE NUMBER EMAIL
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
1.
Prof. Dr. Hj. Mohamad Faiz Foong Abdullah
Deputy Dean (Academic Affairs)
03-5543 4644
mohdf184@uitm.edu.my

2.
Mohd Zul Azri Harun
Senior Assistant Registrar (Academic)
03-5544 3266
zulazri@uitm.edu.my

3.
Siti Fairuz Md Zen
Executive Officer (Academic)
03-5544 4615
fairuzmdzen@uitm.edu.my

4.

Kamarudin Ramli 

Senior Administrative  Assistant

03-5544 4618 kamarudin4667@uitm.edu.my

5. Yuslinawati Mod Yusoff Senior Administrative Assistant 03-5521 1848 yuslinawati@uitm.edu.my

6. 
Zawilfikri Hamdani @ Othman
Senior Administrative Assistant
03-5521 1848
zawil825@uitm.edu.my

7.  Shahera Mohd Shahri Administrative Assistant 03-5543 5537 shahera@uitm.edu.my

8. Suhaimi Soran Senior  Operation Assistant 03-5543 5537 suhai987@uitm.edu.my

                       


0_Main.jpg - 178.56 kB

                             
         

         
Pusat Pengajian Biologi Pusat Pengajian Fizik & Bahan Pusat Pengajian Kimia & Persekitaran Pusat Pengajian Teknologi Industri Pusat Pengajian Siswazah
         

         
 
STEP 1:
REKOD KEHADIRAN STAF melalui Sistem eCLOCK : https://hr2u.uitm.edu.my/hr2u/
  • Diisi oleh semua STAF setiap hari.

  • Pilih sama ada Work From Home (WFO) atau Work From Office (WFO).

 
STEP 2:
DEKLARASI / SARINGAN HARIAN melalui QR CODE : https://saringc19.uitm.edu.my.
  • Diisi oleh semua STAF setiap hari.

  • Bagi staf yang hadir bertugas di fakulti, sila isi sebelum masuk ke premis Universiti.

 
STEP 3:
  • Diisi oleh semua STAF yang hadir bertugas di fakulti - WFO.

  • Staf yang mempunyai suhu badan 37.5° celcius ke atas atau menunjukkan sebarang simptom adalah tidak dibenarkan memasuki premis universiti. Perlu dirujuk ke Klinik Kesihatan yang berdekatan.

  • Lapor kepada Pegawai Sains atau AJK Soscho FSG.

 
STEP 4:
PENGESANAN PUNCA KONTAK : (SELF-CHECK-IN) melalui QR CODE yang ditampal di Pejabat Pentadbiran FSG.
  • Diisi oleh semua STAF yang hadir bertugas di fakulti - WFO.
 
                  STEP 1                     STEP 2                     STEP 3

Contact Us

Fakulti Sains Gunaan,
Blok C, Kompleks Sains 2,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
 
 
+603-5544 4560
 
+603-5543 4562