AS121|5 SEMESTER | TERENGGANU

  • Bidang keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja, dalam sektor industri pembinaan, perlombongan, pembuatan, perkhidmatan lain-lain.
  • Juruteknik Higien Industri (permonitoran kimia/ pemeriksaan; pengujian /penilaian peralatan kawalan kejuruteraan; permonitoran ke atas pendedahan bunyi bising)
  • Penguji Gas Bertauliah, Penaksir Kualiti Udara Dalaman, Penolong Pegawai Keselamatan dan Kesihatan, Konsultan, Penyelia Keselamatan Tapak& kemasukan.
  • Peluang melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Muda dalam bidang berkaitan.