AS120|5 SEMESTER | PERAK, PAHANG, PERLIS, SABAH, SARAWAK

Program ini memberi tumpuan dalam bidang asas sains seperti biologi, fizik, kimia dan matematik. Graduan juga boleh melanjutkan pengajian mereka pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.

  • Profesional di Agensi Kerajaan dan Swasta- Sains,Teknologi, Kesihatan dan Hospitaliti
  • Industri –Kawalan Kualiti, Penyelidikan & Pembangunan
  • Usahawan