AS116|5 SEMESTER | N. SEMBILAN, SARAWAK

Program ini direkabentuk khas untuk melahirkan graduan semiprofessional dalam bidang sains dan teknologi makanan.

  • Bekerja dalam industri makanan seperti bidang pemprosesan makanan halal, pengeluaran, jaminan & kawalan mutu, pembangunan produk baru, penganalisaan, pengurusan, pemasaran dan peruncitan