AS115|6 SEMESTER | PERLIS, SARAWAK

Fokus bidang kimia dan kejuruteraan kimia. Ini akan mempersiapkan pelajar dengan keperluan industri yang terkini. Antara kursus yang ditawarkan ialah kimia organik, kimia fizikal, kimia analisis, unit operasi, pemindahan haba dan termodinamik.

  • Penolong jurutera kimia
  • Penolong pegawai penyelidik