AS114|5 SEMESTER | N. SEMBILAN

Program ini meliputi kajian mikroorganisma dan kepentingan mereka kepada manusia dan lain-lain kehidupan. Bidang-bidang pengajian termasuk mikrobiologi, vikologi, bakteriologi, mikrobiologi makanan, biokimia, industri perubatan dan diagnostik penyakit.

  • Penolong pegawai penyelidik
  • Penolong pegawai sains dan pembantu makmal
  • Penolong pegawai kawalan mutu makmal diagnostik dan firma bioteknologi