AS113|6 SEMESTER | PERLIS

Bertujuan menyediakan pelajar dengan kemahiran dan latihan meliputi prinsip dan kema-hiran operasi mesin dan peralatan yang berkaitan dengan teknologi fabrikasi bahan polimer. Ianya juga merangkumi kursus seperti pencirian dan pengujian polimer.

  • Penolong pegawai penyelidik
  • Penolong pegawai sains dan pembantu makmal
  • Penolong pengurus makmal dan penolong pengurus pengeluaran